วุ้นมะพร้าวอ่อน • พายมะพร้าวอ่อน • เค้กฝอยทอง • กล้วย เผือก ฟักทอง
ทองม้วนสด 3รส • ทองม้วนกรอบ 9รส • มะขามกวน 3รส • มะม่วงแช่อิ่ม