ทองม้วนมะพร้าวน้ำหอม วิมล
กลิ่นหอมของมะพร้าวน้ำหอม กรอบ อร่อย ด้วยเม็ดงา จึงได้ทั้งความมัน และความเป็น ทองม้วนมะพร้าว น้ำหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองกาญจน์ส่วนผสม
กะทิสด 50% แป้ง 30% น้ำตาล 10% ไข่ไก่ 5% อื่นๆ 5%

น้ำหนัก
- 120 กรัม (ชนิดถุง)
- 180 กรัม (ชนิดกล่อง)
- 330 กรัม (ชนิดถุง)
- 400 กรัม (ชนิดกล่อง)